Ydelser

Priseksempler på begravelse/bisættelse

Der kan også forekomme udgifter til klargøring og levering af kiste, tøj, iklædning og ilægning, kørsel fra kirke / kapel til gravsted, aflevering af urne og blomsterudbringning.
Udover bedemandens egne ydelser kan der forekomme udgifter til underleverandører, f.eks. annoncering, blomster, kremering, gravsten, mindesamvær og kirkegårdsydelser.
Vi er behjælpelig med at give et overslag på disse omkostninger.
Alle priser i eksemplerne er i kr. inkl. moms.

Begravelse

Forudsætninger

  • Afdøde afhentes på plejehjem / eget hjem i Grenaa
  • Rustvognskørsel
  • Begravelse fra kirke / kapel i Grenaa
Bedemandens ydelser

Hvid begravelseskiste

6.927,-

Rustvognskørsel
Til Grenaa Sygehuskapel
Til Kirkegårdskapel

1.350,-

Bedemandenshonorar

3.990,-

I alt 12.267,-

Bisættelse 1

Forudsætninger

  • Afdøde afhentes i hjemmet / plejehjem i Grenaa
  • Rustvognskørsel
  • Afdøde bisættes fra Kirke / Kapel i Grenaa, og kremeres på nærmeste krematorium
Bedemandens ydelser

Hvid Kremeringskiste

6.508,-

Urne

600,-

Rustvognskørsel
Til Grenaa Sygehuskapel
Til Kirke / Kapel i Grenaa
Til Krematorium

3.460,-

Bedemandenshonorar

3.990,-

I alt 14.567,-

Bisættelse 2

Forudsætninger

  • Afdøde afhentes på Sygehus (Randers / Århus)
  • Rustvognskørsel
  • Afdøde bisættes fra Kirke / Kapel i Grenaa, og kremeres på nærmeste krematorium
Bedemandens ydelser

Hvid Kremeringskiste

6.508,-

Urne

600,-

Rustvognskørsel
Til Grenaa Sygehuskapel
Til Kirke / Kapel i Grenaa
Til Krematorium

4.710,-

Bedemandenshonorar

3.990,-

I alt 15.808,-

Prisoplysning – for begravelse/bisættelse

Hvid kiste  

Til bisættelse   fra kr. 6.508,-
Til begravelse   fra kr. 6.927,-

 

Produktbeskrivelse
Dansk produceret miljø- kvalitetskiste fra Heilskov kistefabrik.
Kisten er polstret og kan leveres i alle farver, med og uden kors.
Derudover fører vi kister i ædle træsorter og specialkister med og uden kors.

 

Urne

 

fra kr. 600,-

Produktbeskrivelse
Urner kan leveres i flere forskellige materialer og farver med og uden dekorationer, også specialurner.

 

Rustvognskørsel

 

 

Fra 0 til 8 km   kr. 860,- (derefter 25 kr. pr. km)
Grundtakts   kr. 477,- (klargøring og levering af kiste)

 

Beskrivelse
Rustvognskørsel beregnes kun for den afstand afdøde køres

 

Honorar

 

kr. 3.990,-

Honoraret omfatter:
Bedemanden vagtordning og kontorudgifter. 
- Rådgivning og vejledning
- Planlægning af højtideligheden
- Kontakt til myndigheder
- Aftale med præst / kordegn, graver / kirkegård
- Aftale med blomsterhandler og kirketjener
- Aftale med stenhugger
- Kontakt til forsikringer, fagforeninger, sygesikringen ”Danmark”, og begravelseskasser
- Udarbejdelse af aftale med prisoverslag
- Ansøgning af begravelseshjælp
- Anmeldelse af dødsfaldet 
- Aftale med kapel om afhentning
- Bestille annonce
- Bestille mindesamvær og kirkepyntning
- Håndtering og aflevering af udleverede effekter
- Udlæg
- Møde med pårørende i hjemmet eller på vort kontor 
- Deltagelse ved højtideligheden 
- Vi afleverer altid et samlet prisoverslag, der giver et retvisende økonomisk overblik.

 

Andre ydelser

   

kr. 1.575,-

 

Kisteilægning 2 mand

kr. 285,-

 

Tillæg for ilægning week-end 2 mand

kr. 563,-

 

Urneudbringning

fra kr. 640,-

 

Blomsterkørsel

fra kr. 760,-

 

Tøj komplet (Pude-Dyne-Skjorte) sælges også enkeltvis

fra kr. 490,-

 

Indsætning af kiste i kirke / Kapel