Organdonation

Man kan give tilladelse til, at ens organer kan blive brugt til transplantation, når man er død. Tilladelsen kan gives for alle kroppens organer eller kun for nogle af dem. Og den kan gøres afhængig af de pårørendes accept.

Men det er kun i få tilfælde, at afdødes organer kan anvendes til transplantation. Og hvis man er død på en sådan måde, at det kan lade sig gøre, vil lægerne spørge om tilladelse.

Men det kan være en meget svær beslutning for de pårørende at give tilladelse. Derfor er det en stor lettelse for alle, hvis den afdøde selv har taget stilling i tide.

Yderligere oplysninger om at være organdonor og tilmelding til donorregisteret

Sundhedsstyrelsen – Organdonation

Århus Universitet - Donation af legeme til brug for forskning/undervisning

Hvornår er organdonation mulig?

Om en organdonation kan lade sig gøre er afhængig af, hvordan man dør.

Der er to måder at vurdere, om et menneske er dødt.

Hjertedødskriteriet eller Hjernedødskriteriet

Hjertedødskriteriet betyder, at hjertet er holdt op med at slå og ikke kan bringes i gang igen. Sådan dør langt de fleste. Er man død på denne måde, kan ens organer ikke anvendes.

Men i omkring 200 dødsfald herhjemme om året er det hjernen, der holder op med at fungere først. Hjernedød kan opstå ved hjerneblødninger, ulykkestilfælde, svulster i hjernen eller på grund af iltmangel i hjernen efter et hjertestop.

Hvis en hjernedød lægges i respirator, kan respiratoren holde åndedrættet og kroppen i gang. For de pårørende kan det være svært at forstå, at døden faktisk er indtrådt, fordi kroppen fortsat er varm og virker levende. Men det ændrer ikke ved, at hjernen ikke fungerer længere, og at personen ikke kan bringes til live igen.

Det er i de tilfælde, hvor hjernedøden er indtrådt, men kroppens organer endnu er uskadte, at organerne kan bruges til andre. Der er mangel på organer, og derfor vil lægerne spørge om tilladelse til at udtage organer, hvis afdøde er død på en sådan måde, at det kan lade sig gøre. Men det kræver, at der skal slukkes for respiratoren for, at organerne kan fjernes.

Hvordan konstateres hjernedød?

Der er helt fastlagte regler for, hvordan lægerne kan konstatere, at hjernedøden er indtrådt, og det er en række detaljerede undersøgelser, der skal foretages af mindst to eksperter. Er der blot den mindste tvivl, bliver diagnosen hjernedød ikke stillet.