Kirkegården

En kirkegård for alle

Vidste du, at kirkegården ikke kun er forbeholdt kristne, selvom den oftest er placeret ved den lokale kirke? Kirkegården er først og fremmest en lokal gravplads, og alle, der bor i det pågældende kirkesogn, har ret til at blive begravet her.
Det gælder også, selvom du ikke er medlem af folkekirken, hvis du tilhører et andet trossamfund eller er erklæret ikke-troende.

Tager hånd om det

Ønskede den afdøde en begravelse på en kirkegård, planlægger vi det fra A-Z. I forbindelse med en begravelse på kirkegården er der mange praktiske elementer, der skal tages højde for. Uanset om afdøde ønskede begravelse eller bisættelse eller om vedkommende var religiøs eller ej, hjælper vi med vores viden og erfaring, når du mister en ven eller familiemedlem.
Midt i sorgen kan praktiske opgaver synes uoverkommelige, og derfor hjælper vi dig gerne, så du får den rette afsked.